Un produs de calitate scăzută este un produs care are un defect sau un defect semnificativ.

Deteriorarea bunurilor – aceasta este nerespectarea mărfurilor cu cerințele obligatorii prevăzute de lege sau de termenii contractului sau scopurile pentru care sunt utilizate mărfurile sau cu un eșantion și / sau o descriere.

Daune grave asupra bunurilor – este o deficiență nerecuperabilă sau o deficiență care necesită costuri sau cheltuieli de timp disproporționate, sau identificată în mod repetat sau reapărută după eliminarea acesteia.

Dacă se descoperă o deficiență, consumatorul are dreptul:

– înlocuirea cererii pentru bunuri de același brand / model / articol;
– solicitați înlocuirea aceluiași produs al unei mărci diferite cu o recalculare corespunzătoare a prețului;
– solicitați o reducere proporțională a prețului;
– solicitați eliminarea gratuită a deficienței sau rambursarea cheltuielilor pentru eliminarea deficienței de către terți;
– refuză executarea contractului de vânzare și solicită restituirea sumei plătite pentru bunuri.